Algemene Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van YourSmartWare en op alle met u (afnemers van producten van YourSmartWare) gesloten overeenkomsten.
1.2 Verkoop in welke vorm dan ook valt onder deze voorwaarden.
1.3 Wanneer in de algemene voorwaarden gesproken wordt over catalogus, worden zowel webwinkel als alle "papieren" informatie bedoeld.


2. Bestellen
2.1 Bestellingen kunnen via de website worden geplaatst.


3. Prijzen
3.1 De op de website getoonde prijzen zijn altijd actuele prijzen, prijzen kunnen zonder nadere aankondiging gewijzigd worden.
3.2 Alle totaalprijzen zijn inclusief kosten van verpakking en BTW, incl. kosten van vervoer en verzending.
3.3 Gebruikte producten vallen onder de marge-regeling. Hierover zal geen BTW worden vermeld op de factuur
3.4 Druk-, zetfouten en prijswijzigingen voorbehouden


4. Levering
4.1 Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd. Verzending verloopt via POSTNL in opdracht van en voor rekening en risico van de afzender.
4.2 Per bestelling worden er géén andere (verborgen) kosten, zoals portokosten, dan vermeld bij uw bestelling in rekening gebracht.
4.3 De kosten voor het verzenden kunt u terugvinden op de pagina Verzenden en retouneren.
4.3 Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten daarvan voor uw rekening.
4.4 YourSmartWare probeert er alles aan te doen de bestelling binnen 30 dagen leveren. Bij vertraging van levering ontvangt u z.s.m. van YourSmartWare bericht. In overleg kan naar eventueel een passende oplossing worden gekeken.
4.5 Indien een gedeelte van de bestelling pas later kan worden geleverd, geldt hetzelfde. Aan nalevering zijn geen extra verzendkosten verbonden.
4.6 Indien levering van het artikel niet mogelijk blijkt te zijn, zal YourSmartWare in overleg met u proberen een vervangend artikel beschikbaar te stellen, of na overleg binnen 30 dagen het geld retour te storten.


5. Betaling
5.1 U Dient vooraf, per bank te betalen.
5.2 U kunt de betaling niet verrekenen met tegenvorderingen. Het wordt u ook niet toegestaan betaling om welke reden dan ook op te schorten.
5.3 Betalingen worden in eerste instantie in mindering gebracht op eventueel verschuldigde rente en incassokosten.


6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van YourSmartWare totdat u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.
6.2 YourSmartWare is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van YourSmartWare zijn gebleven bij u weg te (laten) halen en te verkopen.


7. Retourrecht / Afkoelingsperiode
Sinds 1 februari 2001 is de nieuwe versie van de wet "kopen op afstand" van kracht. Dankzij deze wet hebben consumenten een sterkere rechtspositie gekregen, dus ook als het om kopen via internet gaat.
7.1 U hebt het recht door YourSmartWare geleverde artikelen binnen 14 dagen na ontvangst te retourneren (voldoende gefrankeerd bij postzending) in originele ongeopende verpakking en in ongebruikte staat onder toezending van een kopie van de betreffende factuur en zonder opgaaf van reden.
Hiervoor dient u te allen tijde eerst contact op te nemen met YourSmartWare voor instructies.
7.2 Indien de artikelen ongebruikt zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, betaalt YourSmartWare u de betaalde prijs. Kosten voor retourzendingen zijn voor uw eigen rekening
7.3 Wanneer de door YourSmartWare afgeleverde artikelen niet binnen de "zicht" termijn van artikel 7.1 zijn teruggezonden, gelden de zaken als door u zonder enig bezwaar geaccepteerd.
7.4 Van het retourrecht zijn uitgesloten:
- Batterijen
- Geheugenkaartjes
- Voor u bestelde artikelen, ofwel artikelen niet voorradig bij YourSmartWare
- 2e hands artikelen
7.5 Retourzending van artikelen is voor uw risico. Het is verstandig bij retourzendingen een verzendbewijs te vragen.
7.6 Wanneer u besluit om het bestelde artiekel retour te zenden, zal het aankoopbedrag binnen 30 dagen na ontvangst worden geretourneerd
7.8 Bij het retourneren van een door u gebruikte computer of laptop zal er 25 euro kosten worden ingehouden voor het opnieuw verkoop klaar maken van het product.

8. Garantie
8.1 YourSmartWare garandeerd de kwaliteit van de door haar geleverde artikelen, 1 maand op gebruikte producten en 6 maanden op nieuwe producten na factuurdatum.
8.2 Deze garantie is niet van toepassing indien:
- U wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht;
- De datum op de factuur gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
- Sprake is van gebreken ontstaan door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van bijbehorende gebruiksaanwijzing;
- Sprake is van beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
- YourSmartWare niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.
8.3 Op nieuwe accu's en batterijen zit 3 maanden garantie. Op gebruikte accu's en batterijen zit 1 maand garantie. (ook bij het kopen van een gebruikte laptop)


9. Aansprakelijkheid
9.1 De aansprakelijkheid van YourSmartWare met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.
9.2 YourSmartWare is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, zetfouten en drukfouten, door leveranciers en fabrikanten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van producten.
9.3 Voor het overige (niet bovengenoemde) geldt er geen enkele aansprakelijkheid voor YourSmartWare .
9.4 YourSmartWare kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen die mogelijk zijn ontstaan na het gebruik van een product, met uitzondering van de hierboven genoemde condities.
9.5 De aansprakelijkheid is in ieder geval te allen tijde beperkt tot de aankoopprijs van desbetreffende product. Voor eventuele vervolgschade is YourSmartWare nimmer aansprakelijk.


10. Geldigheid Voorwaarden 
Deze voorwaarden zullen steeds van kracht zijn, ook indien de koper eigen voorwaarden hanteert.

 

 

Verzendkosten € 4,95

Gratis vanaf € 50,-

Voor 12:00 uur besteld

Morgen in huis

Levering

Vanuit eigen voorraad

Betaal eenvoudig / achteraf

iDeal | Creditcard | PayPal | Klarna Afterpay | VVV Cadeaukaart